Aktivnosti

Plan realizacije projekta br. 207 i 229 - Program i aktivnosti poljoprivredne savetodavne službe „Agrozem“ Niš

U 2012 godini nastavlja se rad savetodavne službe uz plan koji će se realizovati u dva pravca i pokrivaće kako poljoprivredne proizvođače, tako i postojeće i buduće savetodavce.

Plan aktivnosti u 2012. godini:

Januar 2012
10.01.2012. - Pružanje konsultantskih usluga za uvođenje GlobalGAP-a MV Kooperativa doo, Resinac
12.01.2012. - Strateško planiranje za Agrozem - definisanje vizije Agrozema za 2012.-2016.
23.-31.01.2012. - Evaluacija i monitoring aktivnosti iz 2011 godine, sumiranje rezultata.
Januar - Pomoć poljoprivrednim proizvođačima da u formiraju nova Udruženja.
24. 01.2012. - GlobalGap trening za povrtare - Đorđe Moravčević, Tamara Živadinović
29.-31.01.2012. - Trening za proizvođače članove voćarskih udruženja iz Huma, Matejevca, Ražnja i Merošine: Zaštita voćaka od bolesti i štetočina i savremeni trendovi u voćarstvu - Miljan Cvetković i Igor Marčeta

Februar 2012
07.-11.02.2012. - Poseta sajmu Fruit Logistica Berlin
23.-24.02.2012. - Prisustvovanje savetodavaca Agrozema treningu: Obuka za GlobalGap savetodavce: grupna sertifikacija, uspostavljanje QMS-a
29.02.2012. - Godišnja skupština Udruženja SPUNO i savetodavne službe Agrozem. Usvajanje okvirnog plana rada za 2012. godinu, prijem novih članica u SPUNO, uvođenje plaćanja godišnje članarine.

Mart 2012
01.-02.03.2012. - Pružanje konsultantskih usluga za uvođenje GlobalGAP-a MV Kooperativa doo, Resinac
08.03.2012. - Predavanje PSSS Niš: Savremeni trendovi u voćarstvu i saradnja sa Republikom Srpskom
12.-14.03.2012. - Praktična i teorijska radionica: Osnovni principi zimske rezidbe voćaka; Miljan Cvetković; Hum, Matejevac, Ražanj, Merošina
23.03.2012. - Prisustvovanje savetodavaca Agrozema treningu: Obuka udruženja povrtara – uspostavljanje QMS-a
25.-26.03.2012. - Praktične radionice u demonstracionim zasadima : Zimska rezidba mladih zasada- formiranje uzgojnih oblika
Mart - obaveštavanje o proizvođača o pojavi bolesti i štetočina (praćenje meteoroloških podataka)
Mart - ažuriranje baze podataka SPUNO Udruženja(informacije iz upitnika)

April 2012
02.-06.04.2012. - Studijsko putovanje Udruženja pčelara u Sloveniju
09.-12.04.2012. - Postavljanje feromonskih klopki u voćnim zasadima Ražanj, Hum, Matejevac, Merošina
11.04.2012. - Pružanje konsultantskih usluga za uvođenje GlobalGAP-a MV Kooperativa doo, Resinac
12.-19. 04.2012. - Definisanje akcionih planova i aktivnosti za svih 13 Udruženja zajedno sa savetodavcima
19.-20.04.2012. - Obuka: Liderstvo i postizanje ciljeva u vreme brzih promena“, Milan Valčić
April - praćenje brojnosti insekata na feromonskim klopkama, praćenje meteoroloških podataka, obaveštenje proizvođača o tretiranju voća
April - ažuriranje baze podataka SPUNO Udruženja(informacije iz upitnika)

Maj 2012
I nedelja maja - radionice o proizvodnji soje i suncokreta
06.-09.05.2012 - Obuka za savetodavce Banja Luka – Zaštita voćaka
Maj - Trening za proizvođače-obuka o prihranjivanju azotnim i đubrivima sa mikroelementima za folijarnu primenu
Maj - praćenje brojnosti insekata na feromonskim klopkama, praćenje meteoroloških podataka, obaveštenje proizvođača o tretiranju voća
17.18.-05.2012 - Strateško planiranje za SPUNO
Maj - Trening za proizvođače: Priprema silaže i senaže
Maj - Pružanje konsultantskih usluga za uvođenje GlobalGAP-a MV Kooperativa doo, Resinac
Maj - Trening za proizvođače u demo zasadima: Navodnjavanje
Maj - Trening: Obilazak dobrih primera svinjarske proizvodnje, izrada planova za poboljšanje smeštaja, postupaka sa životinjama, izrada kalkulacija proizvodnje

Jun 2012
I nedelja juna - Trening: Unapređenje organizacione strukture udruženja
05.-09.06.2012. – Studijska poseta Mađarskoj
Jun - Trening - Praktična ocena telesne kondicije i osobina vezanih za selekciju životinja na demonstracionoj farmi
Jun - Trening - Praktična primena primera za poboljšanje smeštaja životinja na farmi
Jun - Obuka povrtara za vođenje evidencije potrebne za GlobalGap, pomoć pri usklađivanju dokumentacije za vođenje evidencije članova udruženja
Jun - praćenje brojnosti insekata na feromonskim klopkama, praćenje meteoroloških podataka, obaveštenje proizvođača o tretiranju voća
Jun - Trening: Određivanje momenta berbe, ambalaža klasiranje, pakovanje, prevoz, čuvanje plodova
16.06.2012. – Dani Oblačinske višnje u Merošini
21.06.2012. - Sertifikacija kompanije MV Kooperativa doo, Resinac za uvođenje GlobalGap standarda
23.06.2012. - XVII Međunarodni stručni seminar pčelara “Zima uči šta raditi leti“, Vlasina
25.-28.06.2012. - Zelena rezidba - praktične radionice u voćnjacima i demonstracionim zasadima sa članovima Udruženja SPUNO
30.06.2012 – Paradajzijada u Batušincu

Jul 2012
Jul - praćenje brojnosti insekata na feromonskim klopkama, praćenje meteoroloških podataka, obaveštenje proizvođača o tretiranju voća
Jul – Organizacija praktičnih radionica u pčelinjacima
Jul - Trening za pregovaranje za članove udruženja
Jul - Izrada nutritijent menadžment planova
Jul - Trening: Obilazak dobrih primera svinjarske proizvodnje, izrada planova za poboljšanje smeštaja, postupaka sa životinjama, izrada kalkulacija proizvodnje
Jul - Trening: Određivanje momenta berbe, ambalaža klasiranje, pakovanje, prevoz, čuvanje plodova
Jul - praćenje brojnosti insekata na feromonskim klopkama, praćenje meteoroloških podataka, obaveštenje proizvođača o tretiranju voća
Jul - Izrada strateškog i biznis plana za članove SPUNO udruženja

Avgust 2012
02.08.2012 – Dani kupine u Ražnju
03.08.2012 - Dan za šljivu u Humu
Avgust - Trening za proizvođače: Priprema silaže
Avgust - Trening: Određivanje momenta berbe, ambalaža klasiranje, pakovanje, prevoz, čuvanje plodova
Avgust - Trening: Prikaz toka mleka kroz farmu sa ciljem dobijanja bezbednog i ispravnog mleka
Avgust - praćenje meteoroloških podataka, obaveštenje proizvođača o tretiranju voća
23.-24.08.2012 - Studijsko putovanje voćara na Palić, u Tavankut i Rumenku
25.08.2012 – XVIII Međunardni stručni seminar pčelara u Aleksincu“ Pčelar sam tim se dičim“

Septembar 2012
Septembar - Izrada strateškog i biznis plana za članove SPUNO udruženja
Septembar - Trening za proizvođače: Priprema silaže i senaže
18.-19.09.2012 - Studijsko putovanje stočara u Suboticu
Druga polovina Septembra - Studijsko putovanje povrtara
Septembar - Trening: Obilazak dobrih primera svinjarske proizvodnje, izrada planova za poboljšanje smeštaja, postupaka sa životinjama, izrada kalkulacija proizvodnje

Oktobar 2012
Oktobar - Izrada strateškog i biznis plana za članove SPUNO udruženja
Oktobar - Radionica za proizvođače: Đubrenje
21.-25.10.2012 – Poseta poljoprivrednom sajmu u Parizu
Oktobar - Prikaz dobrih primera dobrobiti životinja i testiranje izabranih farmi u kojoj meri ispunjavaju standarde dobrobiti životinja

Novembar 2012
Novembar - Izrada strateškog i biznis plana za članove SPUNO udruženja
Novembar - Trening: Bolje iskorišćavanje oranica kroz gajenje uljanih kultura; Praktični primeri korišćenja uljanih kultura

Decembar 2012
Decembar - Izrada strateškog i biznis plana za članove SPUNO udruženja
Decembar - Participatorne procene sa udruženjima
Decembar - Trening: Standardizacija proizvodnje sira na nivou udruženja 

Zimska rezidba

09.03.2013


 

Obuka za korisnike porjekata USAID Programa za ekonomsku sigurnost i Nemačkog HELP-a

22.02.2013
03.03.2013


 

Savetovanje - Inovacije u voćarstvu

11.02.2013


 

Treća godišnja skupština SPUNO udruženja

08.02.2013


 

Premeštaj meteorološke stanice iz Batušinca u Matejevac

05.02.2013


 
  1   2   3   4   5   6   7   8   9 

LEDIB

Ovaj projekat je finansiran od strane Kraljevine Danske, kroz Susedski program, a sprovodio ga je LEDIB Program.